a preview of the site for open graph data

Het project Patio

Het gebouw Patio ligt aan het Van Wijckersloothplein in Oegstgeest. Ten westen van het plangebied ligt het Rijnlands Lyceum, ten oosten de Jenaplanschool, parochie en Kerk, ten zuiden de begraafplaats en ten noorden Marente. FSD realiseert hier een mix aan woningtypen en creëert bijzondere buitenruimten. Hierbij staat een verbindende functie op landschappelijk gebied en het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte op deze plek in Oegstgeest centraal.

Een bewuste mix

Patio is een compact gebouwtje van zes lagen. Het wordt omringd door grote volwassen bomen. Het huidige parkeerveld wordt onder de grond gebracht.
We leveren een bijdrage aan vergroening en sociale cohesie. Patio vormt de basis voor mensen die met elkaar in een community willen wonen.
Er is bewust gekozen voor een mix van koop en huur appartementen.

De 30 sociale huurwoningen hebben hun plek gekregen in de onderste vier lagen van de Zuidvleugel. De woningen zijn tussen de 54m2 en 62 m2 groot, dit zijn de gele blokjes in de plattegronden

De 25 (midden) koopappartementen onder de NHG grens zijn de top appartementen in de bovenste twee lagen van de Zuidvleugel. De woningen zijn tussen de 62m2 en 68m2 groot, dit zijn de oranje blokjes in de plattegronden.

De Oostvleugel heeft maximaal 45 koopappartementen in vijf lagen met daarop een penthouse verdieping. De basismaat van deze woningen is tussen de 68m2 en 108m2, de paarse blokjes in de plattegronden.

Natuurlijk bestaat er op de penthouse verdieping de mogelijkheid om de stramienen te koppelen waardoor er een penthouse van 170m2 of zelfs 205m2 ontstaat.

Divers woonprogramma

30 appartementen (sociale huur)   (ca. 60 m² GO)
25 appartementen (koop)   (ca. 65 m² GO)
45 appartementen (koop)   (ca. 85 m² GO)

Planning

Participatie   21 februari 2024
Vaststellen Nota van Uitgangspunten   september 2024
Uitwerken VO   Q4 2024
Participatie   Q4 2024
Onderzoeken Omgevingsplan   Q1 2025
Uitwerken DO en omgevingsvergunningstukken   Q1 2025
Procedure BOPA buitenplanse activiteitenvergunning   Q2 - Q3 2025
Onherroepelijke omgevingsvergunning   Q4 2025
Start bouw   Q4 2025

hallo wereld

close