a preview of the site for open graph data

Het project Patio

Het gebouw Patio ligt aan het Van Wijckersloothplein in Oegstgeest. Ten westen van het plangebied ligt het Rijnlands Lyceum, ten oosten de Jenaplanschool, parochie en Kerk, ten zuiden de begraafplaats en ten noorden Marente. FSD realiseert hier een mix aan woningtypen en creëert bijzondere buitenruimten. Hierbij staat een verbindende functie op landschappelijk gebied en het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte op deze plek in Oegstgeest centraal.

Divers woonprogramma

10 stadswoningen en 24 appartementen (sociale huur)   (ca. 60 m² GO)
28 stadwoningen (koop)   (ca. 70 m² GO)
28 appartementen (koop)   (ca. 60 m² GO)
14 penthouse appartementen met dakterras   (ca. 75 m² GO)

Planning

Participatie   21 februari 2024
Vaststellen Nota van Uitgangspunten   30 mei 2024
Uitwerken VO   Q3 2024
Participatie   Q3 2024
Onderzoeken Omgevingsplan   Q4 2024
Uitwerken DO en omgevingsvergunningstukken   Q4 2024
Procedure BOPA buitenplanse activiteitenvergunning   Q1 - Q2 2025
Onherroepelijke omgevingsvergunning   Q3 2025
Start bouw   Q3 2025

hallo wereld

close